Belasting

Heeft u belasting gerelateerde vragen? Ook daarmee kunnen wij u helpen!

Het verhuren van uw huis (gedeeltelijk of geheel) brengt soms voordelen met zich mee. Zoals het opvangen van lasten of het genereren van (extra) inkomsten.

Gedeeltelijke verhuur

Bij gedeeltelijke verhuur verhuurt u een deel van uw woning, zoals een kamer of een verdieping. Voor veel mensen is dit een fijne optie, omdat ze zo gezelschap hebben en/of extra inkomsten genereren. Het voordeel van gedeeltelijke verhuur is dat u recht kunt hebben op kamerverhuur-vrijstelling. Om recht te hebben op deze vrijstelling, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het verhuurde deel is onderdeel van uw woning.
  • De te ontvangen huur is niet hoger dan €4748,-. Deze huur dient inclusief vergoedingen te zijn voor bijvoorbeeld gebruik meubilair en energie.
  • De huurder en u dienen ingeschreven te zijn bij de gemeente op het adres van de woning.
  • De verhuur is niet van korte duur (bijvoorbeeld de verhuur aan vakantiegangers).

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten aangeven bij de belasting:

  • Inkomsten: Eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoeven niet te worden aangegeven.
  • Aftrekbare kosten: Rente over eigenwoningschuld van de hele woning.

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan valt het verhuurde deel van uw woning in box 3. U dient dan de waarde van het verhuurde deel en een evenredig deel van de eigenwoningschuld aan te geven in box 3. De rente over het verhuurde deel mag niet worden afgetrokken van de belasting.

Gehele woning verhuren

Als u een geheel huis verhuurt, geldt dit als ‘overig onroerend goed’. Dit betekent dat dit huis niet uw hoofdverblijf is. In dit geval dient u de WOZ-waarde van uw huis aan te geven bij de belasting.

Als de huurder huurdersbescherming geniet dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. De jaarhuur bepaalt dit percentage. Staat het huis in het buitenland? Dan dient u de waarde in het economisch verkeer aan te geven (in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari van het jaar van afgifte).

Wilt u een geschikte huurder voor uw huis? Meld dan nu uw huis vrijblijvend aan op Huurdergevraagdutrecht.nl! Wij zoeken uw perfecte huurder.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW